Dearadh Comhphobail Neamhchláraithe

Tháinig cosaint le haghaidh dearadh comhphobail neamhchláraithe a cruthaíodh i ndiaidh an 6 Márta 2002, i bhfeidhm le glacadh, ar an 12 Nollaig 2001, an Rialacháin maidir le dearaí Comhphobail.

Tugadh isteach leis an rialachán cosaint ar a dtugtar “Dearadh Comhphobail Neamhchláraithe” ar ceart é a thugtar go huathoibríoch nuair a chuirtear táirgí ina gcuimsítear na dearaí ar fáil don phobal díreach (i.e. má rinneadh an dearadh a fhoilsiú, a chur ar taispeáint, a úsáid i dtrádáil nó a nochtadh ar shlí eile ar bhealach ar tháinig na himeachtaí sin in iúl le réasún i measc dreamanna a shainfheidhmíonn san earnáil lena mbaineann) laistigh den Chomhphobal.

Is ionann ceart an dearaidh neamhchláraithe agus gné ríthábhachtach den chosaint do thionscail amhail éadaí agus coisbheart. Mar shampla, is féidir leis an tionscal faisin, a athnuann a mbailiúcháin gach séasúr, dá réir sin cosaint a fháil in éadan góchumtha agus cóipeanna eile a sháraíonn an mhaoin intleachtúil gan an fhoirmiúlacht nó na costais a bhaineann lena ndearaí san Aontas Eorpach ina iomláine.

Tá an ceart teoranta go trí bliana agus cuirtear toirmeasc leis ar úsáid cóipeanna de na dearaí bunaidh.