Suaitheantais Stáit a Úsáid

Féadfaidh an Rialaitheoir iarratas ar chlárú dearaidh a dhiúltú ina gcuimsítear siombail nó suaitheantas oifigiúil faoi chosaint. In Éirinn, is suaitheantais stáit iad an chruit agus an tseamróg. Forchoimeádtar úsáid na cruite go ginearálta do bhaill stát, amhail ranna rialtais nó comhlachtaí stáit eile.

Is féidir údarú chun an tSeamróg a úsáid a leathnú go húsáid tráchtála i gcás gur féidir é a dhearbhú go soiléir go bhfuil fíornasc agus nasc substainteach idir na hearraí lena mbaineann agus Éire. Mar sin féin, ní mór do dhuine ar bith ar mian leo suaitheantas Seamróige an Stáit a úsáid cead a fháil ar dtús ón Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta chun amhlaidh a dhéanamh.

Níl foirm iarratais fhoirmiúil ar bith ann. Mar sin féin, féadfar iarratas ar chead ón Aire a dhéanamh i scríbhinn nó le ríomhphost chuig:

The Intellectual Property Unit of the Department of Business, Enterprise and Innovation 
Intellectual Property Office of Ireland 
Hebron Road 
Kilkenny

Telephone number: 056 7720150 
Fax: 056 7720100 
Email: ipu@dbei.gov.ie