Cóipcheart

Cóipcheart

Tá gach ceart, cóipcheart san áireamh, i gcás inneachar agus dhearadh na leathanach gréasáin seo ar úinéireacht ag Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann, nó á rialú ag Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann chun na gcríoch sin. Tá naisc hipirtéacs ar an suíomh seo a thugann ar acmhainní ar shuíomhanna gréasáin eile, agus le linn di déanamh amhlaidh, ní thacaíonn Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann le haon eintitis nasctha, agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht ná dliteanas as aon chuid den ábhar atá ar aon leathanach gréasáin tríú páirtí.